Tusk SubZero 60 Inch Snow Plow Kit for Polaris General 1000 / General 4 1000